Coaching & supervisie

Coaching & supervisie

Coaching

Deze vorm van persoonlijke begeleiding richt zich op de bewustwording van intrapersoonlijke en interpersoonlijke patronen die effect hebben op het dagdagelijks functioneren en is vaak arbeidsgerelateerd maar kan ook gaan over levensfaseproblematiek of zingevingskwesties. Vragen rond het functioneren op de werkvloer, rond loopbaanontwikkeling, rond omgaan met verandering van leefsituatie en rond invulling geven aan het leven kan hierbij centraal staan. Het gaat dan vooral om het opsporen en aanpakken van knelpunten in het hier en nu.  

Supervisie

Voor professionals in opleiding, zoals psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen af artsen is het mogelijk om supervisie te volgen. In supervisie leer je je ontwikkelen binnen je vakgebied door het leren reflecteren op eigen werkervaringen. Supervisie is niet alleen mogelijk op (psycho)therapeutische vaardigheden maar ook op het gebied van de psychodiagnostiek.