Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie wordt ingezet bij het vastlopen in werk, vriendschappen en/of relaties door somberheid, angsten, spanningen of intrapsychische en/of interpersoonlijke conflicten. Vaak zijn we ons in meer of mindere mate wel bewust dat we vastlopen, maar hebben we niet of onvoldoende zicht op de vaak onbewuste patronen en motieven die daar mee samenhangen. 

In de loop van ons leven ontwikkelen wij allemaal innerlijke werkmodellen die als een kader dienen voor begrip van onszelf, van de ander en de wereld om ons heen. Soms houden deze subjectieve werkmodellen geen gelijke tred met onze ontwikkeling en spelen oude patronen in het hier en nu een rol waardoor we juist vastlopen. 

De behandeling is gericht op de bewustwording van deze (onbewuste) patronen en motieven, ze herkennen en leren doorbreken. Dit is een proces dat met behulp van de psychotherapie kan plaatsvinden. Maar toch vooral door het toepassen van hetgeen in psychotherapie geleerd buiten de spreekkamer in te zetten zal dit kunnen leiden tot afname van psychische klachten.