Psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek

PEEK insight verricht velerlei psychodiagnostisch onderzoek, afhankelijk van de vraag. Met psychodiagnostisch onderzoek kan een persoonlijke vraag rond capaciteiten, sterkten en zwakten, rond de aard van het vastlopen in specifieke taken of in het leven in het algemeen worden verhelderd. Maar PEEK insight verricht ook onafhankelijk psychodiagnostisch onderzoek in het kader van (het vastlopen van) een behandeltraject of rond verzekeringstechnische vragen omtrent klacht, persoonlijkheid en/of belastbaarheid. 

De vraagstelling rond een psychodiagnostisch onderzoek kan betrekking hebben op intelligentieniveau en cognitieve functies, op de aanwezigheid van psychische of psychiatrische stoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek, of het bestaan van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD of ASS die het functioneren belemmeren.
Een psychodiagnostisch onderzoek kan niet plaatsvinden als er sprake is van verslavingsproblematiek of acute psychotische toestandsbeelden, of wanneer de onderzochte de Nederlandse taal niet voldoende machtig is of problemen heeft met het zicht of het gehoor.  

De duur van een psychodiagnostisch onderzoek hangt af van de vraagstelling maar kan zo’n 4-12 uur duren. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een interview van betrokkene en eventueel een familielid of partner, vragenlijsten en tests. De resultaten worden verwerkt in een rapport dat met betrokkene besproken wordt alvorens het wordt meegegeven. De resultaten van een onderzoek zijn maximaal 2 jaar geldig.