Tarieven en vergoedingen

Tarieven en vergoedingen

Tarieven

Het algemene tarief, dus ook voor behandelingen die niet (geheel) door de zorgverzekeraar vergoed worden, bedraagt € 179,24 (NZa-tarief) per consult. Voor supervisie en coaching wordt het tarief onderling vastgesteld en indien van toepassing wordt BTW in rekening gebracht.  

 

Vergoedingen

In verband met toenemende invloed van zorgverzekeraars op de inhoud en uitoefening van het vak sluit ik geen contracten af met zorgverzekeraars. Dit betekent overigens niet dat de gesprekken bij PEEK insight niet vergoed worden. Indien u verwezen bent door de huisarts en een DSM-aandoening is vastgesteld komt u in aanmerking voor vergoeding. De mate waarin de gesprekken vergoed worden hangt af van uw polis. Wel zult zelf moet zorg dragen voor de financiële afhandeling van de gesprekken bij PEEK insight. Informatie over vergoedingen kunt u ook hier vinden: www.contractvrijepsycholoog.nl. 

 

Eigen bijdrage

Bij vergoede zorg is de eigen bijdrage van € 385,- per jaar van toepassing.

 

Afspraken annuleren of verplaatsen en no-showbeleid

Wanneer u verhinderd bent kunt u een afspraak annuleren of verplaatsen mits dit 24 uur van te voren gebeurt. De datum en tijd van de e-mail of het voicemailbericht is hierbij leidend. Indien u te laat afzegt wordt € 100,- in rekening gebracht. Indien u niet op een afspraak verschijnt wordt eveneens dit bedrag in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft vind u in de algemene voorwaarden de procedure hoe te handelen, of klik hier [link naar algemene voorwaarden en www.nvgzp.nl/klachten].